Aanbod

KOTlab is een project voor beschutte woonvorm, dat wordt gefinancierd door de overheid (voorlopig tot eind 2020), om een laagdrempelig hulpverleningsaanbod te creëren voor jongvolwassenen met een (vermoeden van een) psychische kwetsbaarheid. Dit project richt zich specifiek tot jongvolwassenen, met de zogenaamde ‘transitieleeftijd’ (-18 naar +18). Het doel is om de jongvolwassenen te ondersteunen in hun groei naar zelfstandigheid en alleen wonen.

Verspreid over Vlaanderen worden een vijftal projecten gefinancierd, waarbij verschillende organisaties ‘Beschut Wonen’ acht plaatsen vrijmaken voor jongvolwassenen.

‘KOTlab’ is de naam die aan dit project werd gegeven binnen het netwerk-Diletti.

Vzw De Hulster en vzw Hestia bieden elk vier plaatsen aan, en werken nauw samen (voor doorverwijzingen, uitbouwen van een beleid en uitwisselen van expertise) met drie partners: het CAW, De Wissel en vzw Amber.