Tevredenheidsmeting

Familietevredenheidsbevraging voor de (semi-)residentiële psychiatrische kliniek

Als familielid of naastbetrokkene van één van onze cliënten, bent u voor ons natuurlijk ook belangrijk. Als ziekenhuis nemen we daarom deel aan een onderzoek in samenwerking met het Familieplatform Geestelijke Gezondheid om een vragenlijst op punt te stellen die nagaat hoe tevreden u bent met de zorg voor uw familielid in ons ziekenhuis.

Hiermee willen we in de eerste plaats de dienstverlening voor uzelf en uw familielid verbeteren. Daarnaast willen we hiermee een bijdrage doen om de kwaliteit van zorg in Vlaanderen te verbeteren. Deze vragenlijst kan helpen om een beleid in zorgorganisaties over heel Vlaanderen uit te werken.

Hieronder vindt u de link om de vragenlijst in te vullen:

Link naar de vragenlijst - familietevredenheid voor de (semi-)residentiële psychiatrische kliniek

Voor familieleden van cliënten van Hestia (beschut wonen) is er momenteel een aangepaste versie van deze vragenlijst in ontwikkeling. Zodra deze ter beschikking is zal deze ook via deze weg ingevuld kunnen worden.