Onder het motto “meten is weten” werd Routine Outcome Monitoring (ROM) in 2001 voor het eerst breed ingevoerd in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. De laatste jaren wordt er echter ook in Vlaanderen binnen het kwaliteitsdenken meer en meer aandacht besteed aan het belang van herhaalde metingen als onderdeel van “good clinical practices”.

Ook binnen onze kliniek is men gestart met ROM, oftwel uitkomstenmanagement. Het meten wordt binnen de Alexianen Zorggroep Tienen gebruikt voor verschillende doeleinden:

  • Evaluatie van individuele behandelingen: behandelaars krijgen gegevens over de toestand en evolutie van individuele cliënten, eventueel gekoppeld aan normgegevens. Op basis hiervan kunnen zij de behandeling staken, succesvol afsluiten of de lopende behandeling bijstellen.
  • Evaluatie van behandelprogramma’s of behandelteams: de gegevens van verschillende cliënten worden samen genomen en globaal teruggekoppeld. Op basis van deze informatie kunnen verbeterplannen opgesteld worden, niet voor individuele cliënten of lopende behandelingen, maar voor globale behandelprogramma’s of behandelteams.
  • Onderzoek: als grote hoeveelheden gegevens verzameld zijn, kunnen deze gebruikt worden om de achtergrond van problemen en de uitkomsten van behandelingen te onderzoeken. Hiervoor is er een samenwerking met de verschillende Vlaamse universiteiten en Hogescholen.

Hieronder kan u het resultaat lezen van een meting die gebeurt a.h.v. de Symptom Checklist -90, een vragenlijst die de belangrijkste psychische symptomen in kaart brengt. Wat u hieronder ziet is het verschil in scores op deze vragenlijst tussen het begin van de behandeling en het einde van de behandeling (over de verschillende behandelafdelingen heen).

Algemeen niveau psychisch/lichamelijk disfunctioneren
Psychische symptomen