Studiedag 'Geen eind aan mijn pijn?'

15 jaar na de goedkeuring van de euthanasiewet, zorgt deze nog steeds voor heel wat beroering. Zeker wanneer het gaat om euthanasie bij uitzichtloos psychisch lijden, blijven de meningen erg verdeeld. Het is moeilijk om nuance te brengen in het maatschappelijk debat. Het wordt snel een ‘ja of neen’ verhaal.

Als zorgverleners voor mensen die psychisch lijden, is het onze opdracht om in de praktijk een weg te vinden met deze problematiek. Door de verschillende standpunten tijdens deze studiedag in dialoog samen te brengen, zoeken we naar houvasten voor ons denken en handelen.

De bekende Amerikaanse psychiater Marc Konrad zal het standpunt van de ethische commissie van de APA toelichten en gedurende het hele verloop van de dag zijn reflecties met ons delen. We zijn ons er wellicht te weinig van bewust dat de wereld toekijkt op onze euthanasiewet en onze euthanasiepraktijken.

Er komen verder verschillende experten aan bod die elk vanuit hun eigen invalshoek een belangrijke bijdrage aan het debat hebben geleverd. De huidige wet komt ter sprake. Discussie- en pijnpunten worden niet uit de weggegaan. De vraag wordt gesteld naar alternatieven voor euthanasie in confrontatie met uitzichtloos lijden zoals het hersteldenken en palliatieve psychiatrische zorg.

De studiedag komt in aanmerking voor 5,5 accreditatie-punten (rubriek ethiek & economie).

Bekijk hier het volledige programma.