Heb je als cliënt of patiënt ervaring met de geestelijke gezondheidszorg? Beschik je over een diplomatische, maar ook kritische stem?
De regionale adviesraad voor GGZ-participatie Zuid-Hageland zoekt versterking!

Wat is de regionale adviesraad voor GGZ-participatie?

Een evenwichtige samenwerking tussen cliënten, familie en de professionals van de geestelijke gezondheidszorg in de regio Zuid-Hageland is van grote waarde voor het verbeteren van herstelondersteuning en de kwaliteit van zorg. Vanuit hun unieke positie als zorgvrager, beleven en zien cliënten andere aspecten en eventuele knelpunten dan de behandelaren. Per definitie doorlopen zijn van begin tot eind hun eigen zorg- en herstelproces. Deze ervaringskennis wordt nu samengebracht in de regionale adviesraad voor cliëntenparticipatie (kortweg 'RAP'), met als doel participatie op alle niveau's te verhogen en de zorg nog beter af te stemmen op de zorgvraag van cliënten, bewoners, bezoekers... en patiënten uit deze regio!

Wil jij graag een of meerdere van deze taken opnemen?

  • gevraagd en ongevraagd advies geven over de organisatie en de uitvoering van de geestelijke gezondheidszorg?
  • getuigen over je ervaringen in besloten groep en eventueel ook voor anderen?
  • samen antwoorden formuleren op vragen van GGZ-organisaties?
  • optreden als patiëntenvertegenwoordiger in werkgroepen, vergaderingen, op denkdagen... op vraag van GGZ-organisaties?
  • ervaringsdeskundigen uit de regio ondersteunen?
  • nadenken over herstel en herstelondersteunende zorg?
  • helpen patiënten-, cliënten- en bewonersraden organiseren?

Neem dan vrijblijvend contact op met Nathalie Albert, ervaringsdeskundige bij de Alexianen Zorggroep Tienen (nathalie.albert@fracarita.org - 016/80.79.40).