Minister Vandeurzen heeft een thematische inspectie opgezet in psychiatrische afdelingen voor kinderen en jongeren met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid startte in 2016 met een thematische inspectieronde rond vrijheidsbeperkende maatregelen in psychiatrische afdelingen voor kinderen en jongeren. De inspecties ter plaatse gebeurden onaangekondigd. Dit heeft als meerwaarde dat de zorginspectie een beter zicht krijgt op de dagdagelijks geleverde zorg. Alle voorzieningen werden bezocht in de periode december 2016 tot mei 2017.

Vervolgens werd een beleidsrapport opgemaakt bij het afronden van de inspecties m.b.t. vrijheidsbeperkende maatregelen bij minderjarigen in psychiatrische settings. In dit beleidsrapport worden de belangrijkste inspectievaststellingen gegroepeerd en besproken.

In het kader van de actieve openbaarheid publiceert het Agentschap Zorg en Gezondheid alle inspectieverslagen op de website www.zorqinspectie.be.

Als Alexianen Zorggroep Tienen ondersteunen wij deze openheid en publiceren wij het integrale inspectieverslag van onze K-dienst, dat wij op 11 oktober 2017 ontvangen hebben, op de website.

Wij gaan het engagement aan om een duurzaam kader te ontwikkelen voor een minimaal gebruik van vrijheidsbeperking tijdens psychiatrische opnames van minderjarigen zonder hierbij in te leveren op het recht op veiligheid, beveiliging en structuur voor zowel het kind, zijn steunfiguren, de hulpverleners als de samenleving.

Als psychiatrische kliniek willen we niet enkel kijken naar vrijheidsbeperkende maatregelen op zich, maar ook naar de wijze waarop deze ingebed zijn in een breder kwaliteitsbeleid.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft voor onze kliniek een aantal opvolgingspunten geselecteerd die binnen een welbepaalde termijn moeten worden weggewerkt en waarover het ziekenhuis dient te rapporteren aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wij gaan dan ook onmiddellijk aan de slag met deze opvolgingspunten om dit belangrijke deelaspect van kwaliteit van zorg nog te verbeteren.

Heeft u vragen over dit inspectierapport?

Dan kan u steeds terecht bij de afdelingsleiding van team jeugd, via het telefoonnummer 016/80.75.10:

  • dr. Karen Volckaert, beleidsarts
  • Ivo Vanschooland, teamcoördinator a.i.
  • Katrien Scheers, therapiecoördinator