Buurtcomité Veldborn bestaat in 2017 10 jaar, en dat gaat niet onopgemerkt voorbij! Op vrijdag 13 oktober is iedereen vanaf 19.00 uur van harte welkom in het lokaal dienstencentrum Sint-Alexius om dit te vieren!

Bijdrage tot een levendige en sociale buurt
Het buurtcomité ontstond 10 jaar geleden met de steun van de Boudewijnstichting, door en voor buurtbewoners en heeft nog steeds een hechte buurtwerking als voornaamste doel. De deur van het buurtcomité staat altijd open voor mensen die graag actief hun steentje willen bijdragen in de werking van het buurtcomité of van de buurt. Dankzij de talrijke helpende handen organiseert het buurtcomité jaarlijks verschillende activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen. Nieuwe ideeën of deelname aan de activiteiten blijven uiteraard welkom!

Demografische evolutie
Dankzij ondersteuning en mantelzorg, slaagt 85 % van de 75-plussers er in om thuis te blijven wonen. De Alexianen Zorggroep Tienen steunt verschillende initiatieven om een actief en sociaal leven bij ouderen te stimuleren, door o.a. vrijwilligers en mantelzorgers zoveel mogelijk te betrekken en te ondersteunen. Zij vormen immers een belangrijke schakel in de zorg. De ‘thuiszorgondersteunende’ activiteiten, zoals zij onder meer worden georganiseerd vanuit de lokale dienstencentra, dragen hiertoe bij. Door de buurtgerichte werking, waartoe het buurtcomité bijdraagt, leren omwonenden elkaar beter kennen en ondersteunen zij elkaar.

Vaste najaarsactiviteiten
De voorbije jaren groeiden enkele activiteiten uit tot vaste waarden in de Veldbornstraat, zoals de organisatie van de kaas- en wijnavond en de jaarlijkse buurtquiz in oktober. In december neemt het buurtcomité steevast deel aan de kerstmarkt van WZC Sint-Alexius, met een stand waar pannenkoeken, glühwein en chocolademelk worden aangeboden!