Home 
U bevindt zich hier: Home > Onderzoek > Publicaties van medewerkers
print

KWALITEITSMETINGEN

Algemeen
Onder het motto "meten is weten" werd Routine Outcome Monitoring (ROM) in 2001 voor het eerst breed ingevoerd in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. De laatste jaren wordt er echter ook in Vlaanderen binnen het kwaliteitsdenken meer en meer aandacht besteed aan het belang van herhaalde metingen als onderdeel van "good clinical practices".
Ook binnen onze kliniek is men gestart met ROM, oftwel uitkomstenmanagement. Het meten wordt binnen de Alexianen Zorggroep Tienen gebruikt voor verschillende doeleinden:

- Evaluatie van individuele behandelingen: behandelaars krijgen gegevens over de toestand en evolutie van individuele cliŽnten, eventueel gekoppeld aan normgegevens. Op basis hiervan kunnen zij de behandeling staken, succesvol afsluiten of de lopende behandeling bijstellen.

- Evaluatie van behandelprogramma's of behandelteams: de gegevens van verschillende cliŽnten worden samen genomen en globaal teruggekoppeld. Op basis van deze informatie kunnen verbeterplannen opgesteld worden, niet voor individuele cliŽnten of lopende behandelingen, maar voor globale behandelprogramma's of behandelteams

- Onderzoek: als grote hoeveelheden gegevens verzameld zijn, kunnen deze gebruikt worden om de achtergrond van problemen en de uitkomsten van behandelingen te onderzoeken. Hiervoor is er een samenwerking met de verschillende Vlaamse universiteiten en Hogescholen.

Visie van de Alexianen Zorggroep Tienen op ROM
Meten kan veel meer betekenen dan alleen maar weten. We willen in onze organisatie meten immers zodanig in het hulpverleningsproces verankeren dat het niet enkel gaat om het vergaren van cijfers, maar dat meten ook voeding geeft aan goede klinische praktijk. We zullen "meten" zo faciliteren en inbedden in het therapieproces dat diagnostiek, therapie en (follow up) metingen drie handen op ťťn buik worden, met als grote prioriteit komen tot kwalitatief hoogstaande zorg op maat voor elke patiŽnt.

Enkele resultaten
Verbetering van psychologische problemen
Klinische Uitkomsten: gemeten a.h.v. de Symptom Checklist -90 revised, een vragenlijst die de belangrijkste psychische symptomen in kaart brengt.
Wat u hieronder ziet is het verschil in scores op deze vragenlijst tussen het begin van de behandeling en het einde van de behandeling.
Tevredenheid van patiŽnten

Hieronder vindt u enkele resultaten van de tevredenheidsbevraging die plaatsvond in 2012.

- 83% van de bevraagde patiŽnten gaf aan voor hetzelfde probleem terug naar dit ziekenhuis te komen.

- 87% van de bevraagde patiŽnten gaf aan het ziekenhuis aan te bevelen bij anderen.

- De kliniek krijgt van de bevraagde patiŽnten een gemiddelde score van 7.5/10.

Uit de bevraging worden ook een aantal werkpunten meegenomen (relatief lagere tevredenheid bij patiŽnten): info over financiŽle aspecten, info over medicatie, info over geplande nazorg en info over klachtenprocedure.
De resultaten op de volgende tevredenheidsmeting zullen aantonen of er op de bovenstaande aandachtspunten al dan niet verbetering is opgetreden.

Therapeutische relatie
We streven in de Alexianen Zorggroep Tienen ook naar de opbouw van een goede therapeutische relatie tussen medewerkers en patiŽnten. In het licht hiervan wordt er bij elke patiŽnt op het einde van de behandeling een schaal afgenomen (de "Session rating Scale") om na te gaan hoe de patiŽnt tijdens zijn/haar behandeling de therapeutische relatie ervaren heeft.
Hieronder vindt u de resultaten van de SRS, weergegeven door een score op 10 op de volgende topics: ervaren relatie, tevredenheid met de onderwerpen en doelen binnen de therapie, tevredenheid met de aanpak en werkwijze van het team en een algemene score van tevredenheid m.b.t. de behandelcontacten.
Alexianen Zorggroep Tienen
© 2017
webmaster: johan beenaerts