Home 
U bevindt zich hier: Home > Onderzoek > Onderzoeksthema's
print

LOPEND ONDERZOEK

Eigen onderzoeksprojecten

Meten van uitkomsten van zorg
We willen in de Alexianen Zorggroep Tienen tegemoet komen aan de groter wordende vraag om te "meten" in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Binnen dat landschap duikt immers, in navolging van de zogenaamde "Routine Outcome Measurements/Monitoring (ROM) in Nederland, de term "uitkomstenmanagement" steeds meer op, oftwel het in kaart brengen van de effectiviteit van behandelingen; dit tesmane met de zogenaamde "evidence-based practice". De focus, ook binnen een residentiŽle setting, komt m.a.w. meer en meer te liggen op (psycho)diagnostiek, evidence-based werken, wetenschappelijk onderzoek, meten van uitkomsten van behandeling,...
Het meten kan echter veel meer inhouden dan enkel weten. We willen in onze organisatie meten immers zodanig in het hulpverleningsproces verankeren dat het niet enkel gaat om het vergaren van cijfers, maar dat meten ook voeding geeft aan goede klinische praktijk. We zullen "meten" zo faciliteren en inbedden in het therapieproces dat diagnostiek, therapie en (follow up) metingen drie handen op ťťn buik worden, met als grote prioriteit komen tot kwalitatief hoogstaande zorg op maat voor elke patiŽnt.
Contactpersoon: Eva Dierckx (eva.dierckx@fracarita.org)
Schemavragenlijst van Young
Bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen wordt er vanuit het cognitief-gedragstherapeutisch kader veelvuldig gewerkt met de schematherapie van Young. Om de cognitieve schema's van patiŽnten in kaart te brengen ontwikkelde Young de schemavragenlijst, die veelvuldig gebruikt wordt in de klinische praktijk. Tot op heden werd de schemavragenlijst echter weinig onderzocht wat betreft betrouwbaarheid en validiteit. In dit onderzoek trachten we de betrouwbaarheid en validiteit van de schemavragenlijst te onderzoeken door de factorstructuur ervan te onderzoeken en door correlatie met vragenlijsten voor As-I klachten, As-II persoonlijkheidsstoornissen en copinggedrag van de patiŽnt.
Voor deze studie werken we samen met Prof. Dr. Laurence Claes van de Katholieke Universiteit Leuven en Prof. Dr. Christiaan Schotte van de Vrije Universiteit Brussel.
Contactpersoon: Els Pauwels (els.pauwels@fracarita.org)
Preventie van institutionalisering van dementerende ouderen
Gezien de vergrijzing van de bevolking zal het aantal ouderen met een vorm van dementie de komende jaren sterk toenemen. Zowel de familie zelf als de dementerende ouderen hebben dikwijls de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven.
Uit onderzoek is gebleken dat de institutionalisering (residentiŽle zorg) van dementerende patiŽnten uitgesteld kan worden door een adequate zorgverlening aan de patiŽnten en hun mantelzorgers. Er moet dan op een adequate manier door verschillende thuisdiensten ingespeeld worden op de specifieke behoeften en noden van de dementerende patiŽnten zelf ťn hun mantelzorgers.
De doelstelling van het huidige project is het vinden van wetenschappelijk verantwoorde vormen van ondersteuning van de mantelzorgers en de dementerende ouderen in hun thuissituatie om zo institutionalisering zo lang mogelijk uit te stellen.
Contactpersoon: Mieke Strauven (mieke.strauven@fracarita.org)
Gezinsfunctioneren, zorgervaring en multi-family therapy bij jongeren met een eetstoornis
In dit onderzoeksproject wordt enerzijds de samenhang onderzocht tussen het type van de eetstoornis (anorexia nervosa vs. boulimia nervosa), het gezinsfunctioneren (bv. communicatie in het gezin) en de manier waarop ouders de zorg voor hun dochter ervaren. Anderzijds focust dit onderzoek op de ontwikkeling en de outcome van multi-family therapy voor jongeren met een eetstoornis. Hiertoe werd een specifieke familiegroepsinterventie ontwikkeld en de outcome van deze interventie met of zonder aanwezigheid van de patiŽnt wordt geŽvalueerd in een longitudinale studie (pre, post en 6 maanden follow-up).Tenslotte wordt onderzocht welke therapeutisch factoren in deze familiegroepstherapie als helpend ervaren worden.
Voor deze studie wordt er samengewerkt met Prof. Dr. Gilbert Lemmens (UGent) en Prof. Dr. Laurence Claes (KuLeuven) Dit onderzoek vindt plaats op Ter Berken (contactpersoon: Lies Depestele).
Contactpersoon: Lies Depestele (lies.depestele@fracarita.org)
Effectiviteit van "Start to move"
De "gezondheidstrend" is stilaan niet meer weg te denken in zowel onze persoonlijke als professionele wereld. Mensen zijn meer dan ooit gefascineerd bezig met gezonde voeding, beweging, omgaan met stress,...
Ook de specifieke trend rond bewegen is populair. De duizenden "start to run" adepten bewijzen dit. Steeds meer mensen beseffen dat lichaamsbeweging van groot belang is ter preventie van diverse ziektes en aandoeningen zoals o.a. diabetes, obesitas, cardiovasculaire aandoeningen en osteoporose,...
Verbetering van algemene conditie, meer spierkracht, betere uithouding, verhoogde lenigheid en evenwicht zijn reeds goed gekend als fysieke voordelen. Minder bekend zijn de mentale voordelen. In een systematisch review van Landers (2007) staat beschreven hoe bewegen een positieve invloed heeft op gevoelens van angst en depressie. Ook het cognitief functioneren zoals reactietijd, geheugen en redeneren zijn erbij gebaat.
Binnen dit pilootproject willen we nagaan wat de invloed van een module "start to move" is op zowel fysieke als mentale parameters.
Contactpersoon: Luc Putseys (luc.putseys@fracarita.org)
"Exploratief onderzoek naar neuropsychologische interventies bij patiŽnten met een afhankelijkheidsproblematiek: Focus op impulsiviteit"
Afhankelijkheidsproblemen en middelenmisbruik vormen samen met depressieve stoornissen en angststoornissen de meest voorkomende psychiatrische problematieken in onze samenleving. Zo heeft, volgens het ESEMeD-onderzoek (European Study on Epidemiology of Mental Disorders) 7% van de Belgische bevolking een alcoholgerelateerde stoornis (DSM-IV) (Alonso et al., 2004). Het merendeel van de bestaande niet-farmacologische therapieŽn zijn psychosociaal van aard. Ondanks bewezen effectiviteit van bijvoorbeeld cognitief-gedragstherapeutische therapieŽn (e.g. McHugh et al., 2010), hervalt ongeveer 50% van de patiŽnten in problematisch alcoholgebruik (e.g. Gunzerath et al., 2011). Aangezien alcoholmisbruik vaak gepaard gaat met veranderingen in de hersenen (e.g. Chen et al., 2012) (e.g. dorsolaterale prefrontale en orbitofrontale cortex), zouden meer neuropsychologisch/cognitieve interventies een mogelijke meerwaarde/aanvulling op de bestaande therapieŽn kunnen zijn. Uit onderzoek blijkt daarenboven dat impulsiviteit bij alcoholgebruikers een belangrijke risicofactor is voor minder goede therapietrouw en drop-out, minder goede uitkomsten en herval en dat verder onderzoek hieromtrent dan ook aangewezen is (e.g. Dom 2006; Joos, 2013).
Contactpersoon: dr. Els Santens (els.santens@fracarita.org)
Expertise van cliŽnten in de Geestelijke Gezondheidszorg.
De opkomst van een herstelgerichte visie alsook de overgang naar een meer gemeenschapsgerichte zorg, doen de aandacht voor ervaringsdeskundigen toenemen. Literatuuronderzoek toont aan dat er veel aandacht uitgaat naar de competenties, opleidingsmogelijkheden, voordelen, uitdagingen en positieve effecten van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg. Onderzoek naar hoe ervaringsdeskundigen hun aandeel en betekenis in de zorg beleven is beperkt. Het doel van deze studie was om de transitie van een persoon met een psychische kwetsbaarheid tot ervaringsdeskundige te exploreren en de betekenis van een aantal stappen die gepaard gaan met dit proces te beschrijven.
Voor deze studie werd er samengewerkt met Prof. dr. Sofie Verhaeghe (Universiteit Gent), Prof. dr. Eva Dierckx (VUB, Alexianen Zorggroep Tienen) en Mevr. Lieve Smet (Alexianen Zorggroep Tienen).
Contactpersoon: Kevin Berben (kevin.berben@fracarita.org)

Externe onderzoeksprojecten

Onderzoek over temperamentsfactoren bij eetstoornissen
Onderzoeker: Prof. dr. Monique Elseviers, Universiteit Antwerpen
Temperamentskenmerken van jongeren die residentieel zijn opgenomen voor een verslavingsproblematiek
Onderzoekers: Prof. dr. Laurence Claes en Prof. Dr. Patricia Bijttebier, Katholieke Universiteit Leuven
ROPI onderzoek "Naar een betere GGZ (Artikel 107): haalbaarheidsstudie"
Onderzoekers: Veerle De Jaegere en Prof. dr. Chantal Van Audenhove, LUCAS Leuven
Cohortstudie van WZC bewoners in Vlaanderen
Onderzoeker: Prof. dr. Monique Elseviers, Universiteit Antwerpen
Onderzoek rond eetstoornissen en Identiteit
Onderzoeker: Prof. Dr. Laurence Claes, Katholieke Universiteit Leuven
COFI studie (Comparing policy framework, structure, effectiveness and cost-effectiveness of Functional and Integrated systems of mental health care)
Onderzoeker: Dr. Pablo Nicaise, Universitť Catholique de Louvain
Alexianen Zorggroep Tienen
© 2017
webmaster: johan beenaerts