'Asielzoekers en vluchtelingen met ernstige psychiatrische problematiek'